Warning: strpos() [function.strpos]: needle is not a string or an integer in /home/ci5.cz/ci5.cz/agentura/index.php on line 31
Agentura Ci5
Tankový den – Vojenské technické muzeum HÚ AČR v Lešanech u Prahy 
Neděle, srpen 28, 2005, 09:20 AM - Akce
Tankový den se konal 28.8.2005 na nově vybudovaném tankodromu vojenského technického muzea Historického ústavu AČR v Lešanech u Prahy. Program tankového dne byl sestaven z jednotlivých dynamických ukázek, které mapovaly vývoj tankové techniky od počátku minulého století až do současnosti. Dále měli návštěvníci možnost projít expozice muzea, které je hodnoceno jako evropský unikát. Celý den byl provázen kulturním programem. Tradičně byly pro návštěvníky z Prahy vypraveny mimořádné vlaky, včetně historické parní soupravy. Pro VIP hosty byl připraven individuální program.


Slavnostní zahájení sezóny Vojenskotechnického muzea v Lešanech u Prahy 
Úterý, květen 31, 2005, 08:37 PM - Akce
Vojensko-technické muzeum patří mezi přední evropská muzea mimořádně nevšedním pojetím jednotlivých expozic. Slavnostní zahájení sezóny je tradiční akcí, které je věnována značná pozornost sdělovacích prostředků a těší se velké divácké přízni. V roce 2004 navštívilo tuto akci za velmi nepříznivého počasí cca 12.000 návštěvníků. Divákům byl nabídnut dynamický průřez vývoje vojenského dělostřelectví, který byl prezentován sérií na sebe historicky navazujících ukázek. Česká televize natočila a odvysílala z celého dne dokument. Jak v roce 2004, tak i v roce 2005 budou pro návštěvníky této akce vypravovány mimořádné vlaky, včetně historické parní soupravy. Pro VIP hosty je připraven individuální program, který končí rautem s vrcholovými představiteli Zákonodárných sborů a Armády České republiky, kteří jsou tradičně čestnými hosty této akce.

Oslavy 60. výročí ukončení válečných operací druhé světové války v Evropě - 8.5.2005 
Neděle, květen 8, 2005, 10:31 AM - Akce
Česká republika má historické právo a povinnost tyto oslavy pořádat, jelikož poslední výstřely druhé světové války v Evropě padly 12. května 1945 nedaleko obce Milína v jihozápadních Čechách. Agentura se jako spolupořadatel značnou měrou podílela na produkci 50. a 55. výročí. Návštěvnost tuzemských i zahraničních účastníků a návštěvníků se pohybovala v řádu statisíců. Oslavy 60. výročí budou s největší pravděpodobností poslední takto pojaté. Oslavy budou probíhat po celém území České republiky, kdy se centrem oslav stanou města Plzeň, Praha a Ostrava.

* Plzeň bude tradičně zaměřena na osvobození jihozápadních Čech 3. americkou armádou.
* Praha se pokusí divácky atraktivní ukázkou přiblížit některé epizody pražského povstání.
* Ostrava přiblíží osvobození města Rudou armádou v rámci Ostravské operace.

V rámci výše uvedené akce proběhne v Plzni a Praze vojenská přehlídka s vojenskohistorickou částí. V rámci kulturního programu 60. výročí je intenzivně projednávána účast amerických armádních bandů, Alexandrova armádního souboru, hudeb AČR a mnoha dalších populárních interpretů z oblasti pop, jazz a rock. Pro úplnost Vaší představy - při 55. výročí probíhal v Plzni program současně na třinácti místech města. Klatovskou třídou projížděla přehlídka vojenské a vojenskohistorické techniky více než jednu hodinu. Město navštívilo podle odhadů sdělovacích prostředků 500.000 návštěvníků. Pro jednotlivé dynamické ukázky, které budou návštěvníkům přibližovat jednotlivé epizody z osvobozování tehdejšího Československa, je připraveno přes dvěstě pásových a kolových exponátů historické vojenské techniky. V rámci oslav proběhne celá řada společenských, sportovních a kulturních akcí.

Při oslavách 50. výročí v Praze a v Plzni bylo akreditováno 17 zahraničních TV. Byla natočena a odvysílána celá řada dokumentů z průběhu celých oslav. Tisk informoval na titulních stránkách o programu a průběhu akce. Rozhlasové stanice informovaly přímými přenosy. Při produkci 60. výročí ukončení válečných operací druhé světové války využijeme zkušeností získaných produkcí minulých oslav pro efektivní a účinnou propagaci Vaší značky a noblesním spojením s tímto bezpochyby význačným výročím události, která měla zásadní vliv na utváření světa, jehož součástí je jak naše agenturní úsilí, tak i Vaše obchodní a výrobní aktivity.Milovice – Den Aktivních záloh AČR 
Neděle, červen 27, 2004, 10:15 AM - Akce
Setkání majitelů historické vojenské techniky na letišti Mladá, v bývalém vojenském prostoru Milovice – Mladá. Do vojenské historické dynamické přehlídky bylo zařazeno 148 pojízdných exponátů kolové, kolové pancéřové a pásové pancéřové techniky. Cca 15.000 návštěvníků mělo možnost shlédnout vojensko-historickou přehlídku, která nemá v Evropě obdoby, krom oslav výročí ukončení bojů druhé světové války. Akce byla doprovázena kulturním programem, ukázkami jednotlivých vojenskohistorických klubů a společností.


Zpět
Country Radio