Warning: strpos() [function.strpos]: needle is not a string or an integer in /home/ci5.cz/ci5.cz/agentura/index.php on line 49
Agentura Ci5 - Oslavy 60. výročí ukončení válečných operací druhé světové války v Evropě - 8.5.2005
Oslavy 60. výročí ukončení válečných operací druhé světové války v Evropě - 8.5.2005 
Neděle, květen 8, 2005, 10:31 AM - Akce
Česká republika má historické právo a povinnost tyto oslavy pořádat, jelikož poslední výstřely druhé světové války v Evropě padly 12. května 1945 nedaleko obce Milína v jihozápadních Čechách. Agentura se jako spolupořadatel značnou měrou podílela na produkci 50. a 55. výročí. Návštěvnost tuzemských i zahraničních účastníků a návštěvníků se pohybovala v řádu statisíců. Oslavy 60. výročí budou s největší pravděpodobností poslední takto pojaté. Oslavy budou probíhat po celém území České republiky, kdy se centrem oslav stanou města Plzeň, Praha a Ostrava.

* Plzeň bude tradičně zaměřena na osvobození jihozápadních Čech 3. americkou armádou.
* Praha se pokusí divácky atraktivní ukázkou přiblížit některé epizody pražského povstání.
* Ostrava přiblíží osvobození města Rudou armádou v rámci Ostravské operace.

V rámci výše uvedené akce proběhne v Plzni a Praze vojenská přehlídka s vojenskohistorickou částí. V rámci kulturního programu 60. výročí je intenzivně projednávána účast amerických armádních bandů, Alexandrova armádního souboru, hudeb AČR a mnoha dalších populárních interpretů z oblasti pop, jazz a rock. Pro úplnost Vaší představy - při 55. výročí probíhal v Plzni program současně na třinácti místech města. Klatovskou třídou projížděla přehlídka vojenské a vojenskohistorické techniky více než jednu hodinu. Město navštívilo podle odhadů sdělovacích prostředků 500.000 návštěvníků. Pro jednotlivé dynamické ukázky, které budou návštěvníkům přibližovat jednotlivé epizody z osvobozování tehdejšího Československa, je připraveno přes dvěstě pásových a kolových exponátů historické vojenské techniky. V rámci oslav proběhne celá řada společenských, sportovních a kulturních akcí.

Při oslavách 50. výročí v Praze a v Plzni bylo akreditováno 17 zahraničních TV. Byla natočena a odvysílána celá řada dokumentů z průběhu celých oslav. Tisk informoval na titulních stránkách o programu a průběhu akce. Rozhlasové stanice informovaly přímými přenosy. Při produkci 60. výročí ukončení válečných operací druhé světové války využijeme zkušeností získaných produkcí minulých oslav pro efektivní a účinnou propagaci Vaší značky a noblesním spojením s tímto bezpochyby význačným výročím události, která měla zásadní vliv na utváření světa, jehož součástí je jak naše agenturní úsilí, tak i Vaše obchodní a výrobní aktivity.Milovice – Den Aktivních záloh AČR 
Neděle, červen 27, 2004, 10:15 AM - Akce
Setkání majitelů historické vojenské techniky na letišti Mladá, v bývalém vojenském prostoru Milovice – Mladá. Do vojenské historické dynamické přehlídky bylo zařazeno 148 pojízdných exponátů kolové, kolové pancéřové a pásové pancéřové techniky. Cca 15.000 návštěvníků mělo možnost shlédnout vojensko-historickou přehlídku, která nemá v Evropě obdoby, krom oslav výročí ukončení bojů druhé světové války. Akce byla doprovázena kulturním programem, ukázkami jednotlivých vojenskohistorických klubů a společností.


Zpět
Country Radio