O Nás 
Agentura CI-5 je produkčním subjektem, který se snaží na profesionální bázi přibližovat veřejnosti bezgenerační a ničím nezatíženou formou, významné dějinné i současné události, jak evropské, tak i Československé a České republiky.
Snahou agentury je posouvat činnost mnoha občanských sdružení do roviny pozornosti občanů, sdělovacích prostředků, významných představitelů státní správy a podnikatelských kruhů. Propagovat produkcí "Národních slavností" konzervativní hodnoty a příklady minulosti pro budoucnost.
Bezgenračním přístupem k produkci jednotlivých produkčních celků působit na podvědomí občana v oblasti jeho vlastního občanského podílu a odpovědnosti na tématech jako vnitřní a vnější bezpečnost, všeobecná brannost, péče o vlastní zdraví, solidarita a ničím nezatížená národní hrdost.
Základními tématy produkční činnosti jsou spoluúčast občana na své vlastní bezpečnosti a na svém vlastním zdraví. Agentura tato základní témata propaguje v takovém formátu, který je občan schopen pozitivně přijmout a případně se na některém z nich podílet.

Country Radio