Warning: strpos() [function.strpos]: needle is not a string or an integer in /home/ci5.cz/ci5.cz/agentura/index.php on line 31
Agentura Ci5 - DEN NATO Letiště Ostrava -Mošnov
DEN NATO Letiště Ostrava -Mošnov 
Sobota, září 16, 2006, 04:33 PM - Akce
Den NATO v Ostravě je svou koncepcí ojedinělou akcí v celé střední Evropě zaměřenou na širokospektrální prezentaci NATO, armády a dalších bezpečnostních složek pro odbornou i širokou veřejnost. Den NATO je nekomerční akce, kde organizátoři nevybírají vstupné. Program je koncipován tak, aby si návštěvníci udělali co nejkompletnější představu o možnostech České republiky a našich spojenců na poli zajišťování bezpečnosti. Na jednom místě je tak možné vidět prezentace od elitních zásahových jednotek Celní správy, Vězeňské služby, Policie České republiky, přes výzbroj letectva, pozemních sil, až po špičkové vybavení záchranářů a speciálních jednotek určených k boji se zbraněmi hromadného ničení. Koncepčně se DEN NATO v Ostravě skládá ze :
- statických ukázek letecké, těžké a speciální techniky,
- statických ukázek speciální výzbroje a výstroje,
- dynamických ukázek bojových umění,
- dynamických ukázek výcviku speciálních protiteroristických jednotek,
- dynamických ukázek výcviku elitních záchranářů,
- dynamických ukázek těžké vojenské techniky,
- leteckých ukázek.

Hlavní účastníci Dne NATO v Ostravě
- Česká republika
- Generální ředitelství cel
- Hasičský záchranný sbor
- Policie České republiky
- Pozemní síly Armády České republiky
- Síly podpory a výcviku Armády České republiky
- Specializované síly Armády České republiky
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- Vězeňská služba
- Vzdušné síly Armády České republiky
Organizátoři jednají s dalšími zahraničními účastníky.
Den NATO navštívilo 55 tisíc návštěvníků.TANKOVÝ DEN AČR 2006 
Sobota, srpen 26, 2006, 06:12 PM - Akce
Tankový den AČR byl sofistikovaně umístěn do posledního prázdninového víkendu a tím se stal pro návštěvníky rodinnou záležitostí, což zásadně ovlivnilo návštěvnost akce, která se pohybuje na hraně možností samotného prostoru.
Tankový den se konal na nově vybudované tankové aréně vojensko-technického muzea Historického ústavu AČR v Lešanech u Prahy. Program Tankového dne byl sestaven z jednotlivých dynamických ukázek, které mapují vývoj tankové techniky od počátku minulého století až do současnosti. Dále měli návštěvníci možnost projít expozice muzea, které je hodnoceno jako evropský unikát. Celý den byl provázen kulturním programem.
Tradičně byly pro návštěvníky z Prahy vypraveny mimořádné vlaky, včetně historické parní soupravy. Pro VIP hosty byl připraven individuální program, VIP parkoviště a VIP prostor pro sledování programu.
I. RODINNÁ PÁRTY Hrad Kost 
Sobota, srpen 19, 2006, 03:52 PM - Akce
19.srpna 2006 proběhl v prostorách gotického hradu Kost první ročník Rodinné party, Záměrem této akce bylo zábavnou a atraktivní formou přiblížit veřejnosti i tak choulostivé téma jako je obezita a diabetes a nenásilnou formou veřejnost informovat o možnostech úspěšného soupeření s tímto nebezpečným fenoménem.
První nádvoří a přilehlé interiéry byly věnovány zdravému životnímu stylu a všemu co s ním souvisí. Od zdravé výživy, přes pohybové aktivity, kosmetické a potravinové doplňky, literaturu i odborné poradny.
Druhé nádvoří a přilehlé interiéry byly věnovány následkům, pokud se zásadně tento zdravý životní styl života porušuje. Diabetes, obezita atd. Součástí tohoto prostoru byly odborné poradny. Návštěvníci si mohli změřit krevní tlak, glykémii, cholesterol. Měli možnost bezplatné výměny starších typů glukoměrů za nové.
Celá výše uvedená akce proběhla s pestrým programem na dvou podiích, kde se střídali dixielandové skupiny jako Steambot Stompers aj. , divadélko pro děti,s ukázkami historického šermu a presentací jednotlivých vystavovatelů a prodejců, které provázel vtipným slovem Pepa Mladý a Josef Náhlovský.
Akce byla produkována v koprodukci se Svazem diabetiků ČR, Maltézskou pomocí, STOB obezitě a Koalicí pro zdraví, za mediální podpory Českého rozhlasu a České televize.

II. ročník se bude konat na zámku v Mníšku pod Brdy a to ze zkušenosti z I. Ročníku který organizátory zaskočil přízní účastníků.Chyběla parkovací místa pro autobusy a interiéry hradu byly zcela zahlceny návštěvníky. Proto byl vybrán zámek v Mníšku pod Brdy, kde předzámčí umožňuje dobré parkovací možnosti a interiéry a exteriéry zámku dostatečný prostor pro diskrétní poradny, vystavovatele, prodejce a doplňkové programy
DEN VELITELSTVÍ SPOLEČNČNÝCH SIL BAHNA 2006 
Sobota, červen 24, 2006, 03:28 PM - Akce
Akce BAHNA je tradičně největší vojenskou akcí s nejdelší tradicí po roce 1989. Letošní 16.ročník navštívilo podle odhadů sdělovacích prostředků více jak 40.000 návštěvníků. Celá akce probíhá v prostoru několika čtverečních kilometrů, což umožňuje dynamické ukázky taktických operací v reálném prostoru a rozsahu s velkou pyrotechnickou asistencí. Velikost prostoru zaručuje maximální bezpečnost diváků. V prostoru akce probíhá program na několika místech současně. Tradičně se svojí prezentací výcviku a technického vybavení účastní i spojenecké armády. V minulých ročnících se prezentovali příslušníci armád USA, Velké Británie, Francie, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska. Část prostoru je věnována prezentaci výrobních a obchodních aktivit našeho obranného průmyslu a služeb pro resort obrany. Tento výstavní prostor je hojně navštěvován a je mu věnována pozornost VIP hostů.
Po dobu trvání akce BAHNA, byla dobudována záchytná parkoviště v dostatečné kapacitě a bylo vytvořeno tiskové centrum pro zástupce médií.
Pro skupinu VIP hostů byl připraven individuální program s vlastním prioritním vjezdem do prostoru, vlastním VIP parkovištěm a cateringovým zázemím. VIP hosté měli k dispozici individuální doprovod s odborným výkladem.

POCHOD TŘÍ KRÁLŮ Hvězdicový přesun jednotek Aktivních záloh AČR 
Neděle, červen 11, 2006, 03:25 PM - Akce
Cílem akce bylo mobilizovat branné povědomí veřejnosti ve vztahu k reálným bezpečnostním rizikům. Zvýraznit snahu občana se na vlastní bezpečnosti aktivně podílet, jakožto moderní i demokratickou a příkladnou. Upozornit na fakt že otázka bezpečnosti není pouze výhradou státu, ale věcí každého občana. Proto tato akce nese název odbojové skupiny Tří králové, kterou tvořili příslušníci armády štkpt. Václav Morávek, pplk Josef Balabán a pplk. Josef Mašín, kteří hrdinně padli v boji s gestapem a tím naplnili slova vojenské přísahy. Později byli in memoriam povýšeni do generálských hodností.

Dalším záměrem akce bylo opět upozornit na projekt budování jednotek Aktivních záloh AČR a to mimo VVP a vojenské objekty, Proto byly trasy jednotlivých jednotek voleny tak, aby procházeli obcemi, cíl byl ve Vyškově.
Zpět Další
Country Radio