Warning: strpos() [function.strpos]: needle is not a string or an integer in /home/ci5.cz/ci5.cz/agentura/index.php on line 49
Agentura Ci5 - POCHOD TŘÍ KRÁLŮ Hvězdicový přesun jednotek Aktivních záloh AČR
POCHOD TŘÍ KRÁLŮ Hvězdicový přesun jednotek Aktivních záloh AČR 
Neděle, červen 11, 2006, 03:25 PM - Akce
Cílem akce bylo mobilizovat branné povědomí veřejnosti ve vztahu k reálným bezpečnostním rizikům. Zvýraznit snahu občana se na vlastní bezpečnosti aktivně podílet, jakožto moderní i demokratickou a příkladnou. Upozornit na fakt že otázka bezpečnosti není pouze výhradou státu, ale věcí každého občana. Proto tato akce nese název odbojové skupiny Tří králové, kterou tvořili příslušníci armády štkpt. Václav Morávek, pplk Josef Balabán a pplk. Josef Mašín, kteří hrdinně padli v boji s gestapem a tím naplnili slova vojenské přísahy. Později byli in memoriam povýšeni do generálských hodností.

Dalším záměrem akce bylo opět upozornit na projekt budování jednotek Aktivních záloh AČR a to mimo VVP a vojenské objekty, Proto byly trasy jednotlivých jednotek voleny tak, aby procházeli obcemi, cíl byl ve Vyškově.ŽENIJNÍ DEN Vojensko - technické muzeum AČR - Lešany 
Sobota, květen 27, 2006, 03:15 PM - Akce
Ženijní den AČR byl současně slavnostním zahájením sezóny Vojensko-technického muzea v Lešanech. Tento den se řadí mezi nejvýznamnější armádní akce, které se účastní svými dynamickými ukázkami od profesionálních příslušníků nejelitnějších útvarů AČR až po nadšence z vojensko-historických společností. Právě tito příslušníci historických klubů s pracovníky muzea předváděli bravurní zručnost v ovládání historické dělostřelecké techniky včetně akustických a pyrotechnických efektů.
Dynamické ukázky proběhly na nově vybudované předváděcí aréně, která pojme 10.000 diváků. Vzhledem k tradiční návštěvnosti této akce 20.000 až 25.000 diváků se tento program opakuje.
Pro VIP skupinu, kterou již tradičně tvoří zástupci Ministerstva obrany ČR, Generálního štábu AČR, zástupci zastupitelských a zákonodárných sborů, podnikatelských kruhů, byl vytvořen speciální VIP program spojený s prohlídkou expozic a sledováním ukázek z VIP prostoru. Tento VIP program byl zakončen slavnostním rautem.
Pro návštěvníky bylo připraveno bezplatné parkování pro 1.300 osobních vozů, volné vstupné, dětský a kulturní program. Možnost dopravy z hlavního města mimořádnými vlaky včetně historické soupravy.


Udělení praporu primátora hl.m. Prahy Aktivní záloze AČR 
Pátek, květen 5, 2006, 10:59 AM - Akce
Záměrem slavnostního aktu bylo navázat na historické události z roku 1926, kdy byl tehdejším primátorem hlavního města Prahy předán na Staroměstském náměstí 28. pěšímu pluku prapor hlavního města a dále na květnové události roku 1945.
Touto formou připomenout občanům a návštěvníkům hlavního města Prahy hrdinství Pražanů a odhodlání chránit svoje město i za cenu oběti největší, ztráty vlastního života.
Prezentovat historické květnové události jako zavazující pro současnou a budoucí generaci a považovat tento závazek za neustále aktuální ve vztahu k podílu každého občana na vlastní bezpečnosti v rámci svého města.
Ukázat na konkrétní péči města o bezpečnost svých občanů při mimořádných událostech, na snahu chránit život, zdraví, majetek a demokratické ústavní hodnoty jako základní služby občanovi.
Zvýraznit odhodlání příslušníků pěší roty aktivně a nezištně se na plnění těchto úkolů podílet. Popularizovat na veřejnosti úlohu a existenci aktivních záloh.


Tankový den – Vojenské technické muzeum HÚ AČR v Lešanech u Prahy 
Neděle, srpen 28, 2005, 09:20 AM - Akce
Tankový den se konal 28.8.2005 na nově vybudovaném tankodromu vojenského technického muzea Historického ústavu AČR v Lešanech u Prahy. Program tankového dne byl sestaven z jednotlivých dynamických ukázek, které mapovaly vývoj tankové techniky od počátku minulého století až do současnosti. Dále měli návštěvníci možnost projít expozice muzea, které je hodnoceno jako evropský unikát. Celý den byl provázen kulturním programem. Tradičně byly pro návštěvníky z Prahy vypraveny mimořádné vlaky, včetně historické parní soupravy. Pro VIP hosty byl připraven individuální program.


Slavnostní zahájení sezóny Vojenskotechnického muzea v Lešanech u Prahy 
Úterý, květen 31, 2005, 08:37 PM - Akce
Vojensko-technické muzeum patří mezi přední evropská muzea mimořádně nevšedním pojetím jednotlivých expozic. Slavnostní zahájení sezóny je tradiční akcí, které je věnována značná pozornost sdělovacích prostředků a těší se velké divácké přízni. V roce 2004 navštívilo tuto akci za velmi nepříznivého počasí cca 12.000 návštěvníků. Divákům byl nabídnut dynamický průřez vývoje vojenského dělostřelectví, který byl prezentován sérií na sebe historicky navazujících ukázek. Česká televize natočila a odvysílala z celého dne dokument. Jak v roce 2004, tak i v roce 2005 budou pro návštěvníky této akce vypravovány mimořádné vlaky, včetně historické parní soupravy. Pro VIP hosty je připraven individuální program, který končí rautem s vrcholovými představiteli Zákonodárných sborů a Armády České republiky, kteří jsou tradičně čestnými hosty této akce.


Zpět Další
Country Radio