Nabídka 
Vážení přátelé,

Dovolte abych Vás oslovil touto nabídkou spolupráce, která spočívá v aktivním využití širokých možností zvýraznit Vaši obchodní značku, výrobní program, výrobek nebo službu. Vaše případná spolupráce pomůže producentsky zajistit projekty, které se svým obsahem dotýkají historie i současnosti České republiky a prezentují ničím nezatíženou formou snahu o bezgenerační prezentaci dějinných i současných událostí. Agentura CI-5 má s produkcí takto pojatých akcí desetiletou zkušenost. Za tuto dobu činnosti se nám podařilo vzbudit výběrem jednotlivých témat velký zájem sdělovacích prostředků. Jelikož se nám zdá nemravné při produkci akcí, kde se snažíme o jiskřičky národní hrdosti obtěžovat návštěvníky vstupným, neustále roste divácká přízeň. Návštěvnost takto pojatých akcí se pohybuje v řádu tisíců návštěvníků. V neposlední řadě pozornost význačných hostů z vládních, diplomatických, podnikatelských a společenských kruhů nás utvrzuje ve smysluplnosti naší produkční činnosti. Proto si Vás dovoluji požádat o zvážení možnosti spojit Vaši obchodní nebo výrobní značku s význačnými výročími a osobnostmi historie i současnosti.


Agentura Ci5
Agentura CI-5 intenzivně spolupracuje s celou řadou známých osobností z oblasti kultury, hudby a zábavy. Agentura CI-5 produkuje pro případné zájemce firemní akce spojené s originální programem, do kterého se snaží zapojit všechny zúčastněné – hry, soutěže, sport, hudba, zábava, kaskadéři, ohňostroje…atd.

Akce v duchu military
Na produkci takto pojatých firemních akcí máme k dispozici více než 50 kusů různé kolové a pásové historické vojenské techniky. Velmi oblíbená činnost je vyhledávání dárků jednotlivým zaměstnancům věnovaných firmou, pomocí minohledaček ve vytyčeném prostoru.

Akce v duchu Country & Western
Pro realizaci jednotlivých akcí máme připravené vhodné prostory a takto pojaté firemní akce jsou doprovázeny stylovým cateringem. . Pro náročné zadavatelé je připravena možnost vypravení historického parního vlaku do něhož lze zařadit pro mimořádná setkání salonní vůz prvního Československého prezidenta T.G.Masaryka.

Aktivní zálohy AČR
Aktivní zálohy AČR jsou organické jednotky AČR, které jsou formovány na základě dobrovolnosti. Aktivní zálohy AČR jsou sestaveny z dobrovolníků, kteří vykonávají svá občanská povolání a nad rámec svých občanských povinností se svobodně rozhodli sloužit v armádě a tím sloužit občanům České republiky.Country Radio