Warning: strpos() [function.strpos]: needle is not a string or an integer in /home/ci5.cz/ci5.cz/agentura/index.php on line 31
Agentura Ci5 - I. RODINNÁ PÁRTY Hrad Kost
I. RODINNÁ PÁRTY Hrad Kost 
Sobota, srpen 19, 2006, 03:52 PM - Akce
19.srpna 2006 proběhl v prostorách gotického hradu Kost první ročník Rodinné party, Záměrem této akce bylo zábavnou a atraktivní formou přiblížit veřejnosti i tak choulostivé téma jako je obezita a diabetes a nenásilnou formou veřejnost informovat o možnostech úspěšného soupeření s tímto nebezpečným fenoménem.
První nádvoří a přilehlé interiéry byly věnovány zdravému životnímu stylu a všemu co s ním souvisí. Od zdravé výživy, přes pohybové aktivity, kosmetické a potravinové doplňky, literaturu i odborné poradny.
Druhé nádvoří a přilehlé interiéry byly věnovány následkům, pokud se zásadně tento zdravý životní styl života porušuje. Diabetes, obezita atd. Součástí tohoto prostoru byly odborné poradny. Návštěvníci si mohli změřit krevní tlak, glykémii, cholesterol. Měli možnost bezplatné výměny starších typů glukoměrů za nové.
Celá výše uvedená akce proběhla s pestrým programem na dvou podiích, kde se střídali dixielandové skupiny jako Steambot Stompers aj. , divadélko pro děti,s ukázkami historického šermu a presentací jednotlivých vystavovatelů a prodejců, které provázel vtipným slovem Pepa Mladý a Josef Náhlovský.
Akce byla produkována v koprodukci se Svazem diabetiků ČR, Maltézskou pomocí, STOB obezitě a Koalicí pro zdraví, za mediální podpory Českého rozhlasu a České televize.

II. ročník se bude konat na zámku v Mníšku pod Brdy a to ze zkušenosti z I. Ročníku který organizátory zaskočil přízní účastníků.Chyběla parkovací místa pro autobusy a interiéry hradu byly zcela zahlceny návštěvníky. Proto byl vybrán zámek v Mníšku pod Brdy, kde předzámčí umožňuje dobré parkovací možnosti a interiéry a exteriéry zámku dostatečný prostor pro diskrétní poradny, vystavovatele, prodejce a doplňkové programy
DEN VELITELSTVÍ SPOLEČNČNÝCH SIL BAHNA 2006 
Sobota, červen 24, 2006, 03:28 PM - Akce
Akce BAHNA je tradičně největší vojenskou akcí s nejdelší tradicí po roce 1989. Letošní 16.ročník navštívilo podle odhadů sdělovacích prostředků více jak 40.000 návštěvníků. Celá akce probíhá v prostoru několika čtverečních kilometrů, což umožňuje dynamické ukázky taktických operací v reálném prostoru a rozsahu s velkou pyrotechnickou asistencí. Velikost prostoru zaručuje maximální bezpečnost diváků. V prostoru akce probíhá program na několika místech současně. Tradičně se svojí prezentací výcviku a technického vybavení účastní i spojenecké armády. V minulých ročnících se prezentovali příslušníci armád USA, Velké Británie, Francie, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska. Část prostoru je věnována prezentaci výrobních a obchodních aktivit našeho obranného průmyslu a služeb pro resort obrany. Tento výstavní prostor je hojně navštěvován a je mu věnována pozornost VIP hostů.
Po dobu trvání akce BAHNA, byla dobudována záchytná parkoviště v dostatečné kapacitě a bylo vytvořeno tiskové centrum pro zástupce médií.
Pro skupinu VIP hostů byl připraven individuální program s vlastním prioritním vjezdem do prostoru, vlastním VIP parkovištěm a cateringovým zázemím. VIP hosté měli k dispozici individuální doprovod s odborným výkladem.

POCHOD TŘÍ KRÁLŮ Hvězdicový přesun jednotek Aktivních záloh AČR 
Neděle, červen 11, 2006, 03:25 PM - Akce
Cílem akce bylo mobilizovat branné povědomí veřejnosti ve vztahu k reálným bezpečnostním rizikům. Zvýraznit snahu občana se na vlastní bezpečnosti aktivně podílet, jakožto moderní i demokratickou a příkladnou. Upozornit na fakt že otázka bezpečnosti není pouze výhradou státu, ale věcí každého občana. Proto tato akce nese název odbojové skupiny Tří králové, kterou tvořili příslušníci armády štkpt. Václav Morávek, pplk Josef Balabán a pplk. Josef Mašín, kteří hrdinně padli v boji s gestapem a tím naplnili slova vojenské přísahy. Později byli in memoriam povýšeni do generálských hodností.

Dalším záměrem akce bylo opět upozornit na projekt budování jednotek Aktivních záloh AČR a to mimo VVP a vojenské objekty, Proto byly trasy jednotlivých jednotek voleny tak, aby procházeli obcemi, cíl byl ve Vyškově.ŽENIJNÍ DEN Vojensko - technické muzeum AČR - Lešany 
Sobota, květen 27, 2006, 03:15 PM - Akce
Ženijní den AČR byl současně slavnostním zahájením sezóny Vojensko-technického muzea v Lešanech. Tento den se řadí mezi nejvýznamnější armádní akce, které se účastní svými dynamickými ukázkami od profesionálních příslušníků nejelitnějších útvarů AČR až po nadšence z vojensko-historických společností. Právě tito příslušníci historických klubů s pracovníky muzea předváděli bravurní zručnost v ovládání historické dělostřelecké techniky včetně akustických a pyrotechnických efektů.
Dynamické ukázky proběhly na nově vybudované předváděcí aréně, která pojme 10.000 diváků. Vzhledem k tradiční návštěvnosti této akce 20.000 až 25.000 diváků se tento program opakuje.
Pro VIP skupinu, kterou již tradičně tvoří zástupci Ministerstva obrany ČR, Generálního štábu AČR, zástupci zastupitelských a zákonodárných sborů, podnikatelských kruhů, byl vytvořen speciální VIP program spojený s prohlídkou expozic a sledováním ukázek z VIP prostoru. Tento VIP program byl zakončen slavnostním rautem.
Pro návštěvníky bylo připraveno bezplatné parkování pro 1.300 osobních vozů, volné vstupné, dětský a kulturní program. Možnost dopravy z hlavního města mimořádnými vlaky včetně historické soupravy.


Udělení praporu primátora hl.m. Prahy Aktivní záloze AČR 
Pátek, květen 5, 2006, 10:59 AM - Akce
Záměrem slavnostního aktu bylo navázat na historické události z roku 1926, kdy byl tehdejším primátorem hlavního města Prahy předán na Staroměstském náměstí 28. pěšímu pluku prapor hlavního města a dále na květnové události roku 1945.
Touto formou připomenout občanům a návštěvníkům hlavního města Prahy hrdinství Pražanů a odhodlání chránit svoje město i za cenu oběti největší, ztráty vlastního života.
Prezentovat historické květnové události jako zavazující pro současnou a budoucí generaci a považovat tento závazek za neustále aktuální ve vztahu k podílu každého občana na vlastní bezpečnosti v rámci svého města.
Ukázat na konkrétní péči města o bezpečnost svých občanů při mimořádných událostech, na snahu chránit život, zdraví, majetek a demokratické ústavní hodnoty jako základní služby občanovi.
Zvýraznit odhodlání příslušníků pěší roty aktivně a nezištně se na plnění těchto úkolů podílet. Popularizovat na veřejnosti úlohu a existenci aktivních záloh.Zpět Další
Country Radio