Warning: strpos() [function.strpos]: needle is not a string or an integer in /home/ci5.cz/ci5.cz/agentura/index.php on line 31
Agentura Ci5
ŽENIJNÍ DEN Vojensko - technické muzeum AČR - Lešany 
Sobota, květen 27, 2006, 03:15 PM - Akce
Ženijní den AČR byl současně slavnostním zahájením sezóny Vojensko-technického muzea v Lešanech. Tento den se řadí mezi nejvýznamnější armádní akce, které se účastní svými dynamickými ukázkami od profesionálních příslušníků nejelitnějších útvarů AČR až po nadšence z vojensko-historických společností. Právě tito příslušníci historických klubů s pracovníky muzea předváděli bravurní zručnost v ovládání historické dělostřelecké techniky včetně akustických a pyrotechnických efektů.
Dynamické ukázky proběhly na nově vybudované předváděcí aréně, která pojme 10.000 diváků. Vzhledem k tradiční návštěvnosti této akce 20.000 až 25.000 diváků se tento program opakuje.
Pro VIP skupinu, kterou již tradičně tvoří zástupci Ministerstva obrany ČR, Generálního štábu AČR, zástupci zastupitelských a zákonodárných sborů, podnikatelských kruhů, byl vytvořen speciální VIP program spojený s prohlídkou expozic a sledováním ukázek z VIP prostoru. Tento VIP program byl zakončen slavnostním rautem.
Pro návštěvníky bylo připraveno bezplatné parkování pro 1.300 osobních vozů, volné vstupné, dětský a kulturní program. Možnost dopravy z hlavního města mimořádnými vlaky včetně historické soupravy.


Udělení praporu primátora hl.m. Prahy Aktivní záloze AČR 
Pátek, květen 5, 2006, 10:59 AM - Akce
Záměrem slavnostního aktu bylo navázat na historické události z roku 1926, kdy byl tehdejším primátorem hlavního města Prahy předán na Staroměstském náměstí 28. pěšímu pluku prapor hlavního města a dále na květnové události roku 1945.
Touto formou připomenout občanům a návštěvníkům hlavního města Prahy hrdinství Pražanů a odhodlání chránit svoje město i za cenu oběti největší, ztráty vlastního života.
Prezentovat historické květnové události jako zavazující pro současnou a budoucí generaci a považovat tento závazek za neustále aktuální ve vztahu k podílu každého občana na vlastní bezpečnosti v rámci svého města.
Ukázat na konkrétní péči města o bezpečnost svých občanů při mimořádných událostech, na snahu chránit život, zdraví, majetek a demokratické ústavní hodnoty jako základní služby občanovi.
Zvýraznit odhodlání příslušníků pěší roty aktivně a nezištně se na plnění těchto úkolů podílet. Popularizovat na veřejnosti úlohu a existenci aktivních záloh.


Tankový den – Vojenské technické muzeum HÚ AČR v Lešanech u Prahy 
Neděle, srpen 28, 2005, 09:20 AM - Akce
Tankový den se konal 28.8.2005 na nově vybudovaném tankodromu vojenského technického muzea Historického ústavu AČR v Lešanech u Prahy. Program tankového dne byl sestaven z jednotlivých dynamických ukázek, které mapovaly vývoj tankové techniky od počátku minulého století až do současnosti. Dále měli návštěvníci možnost projít expozice muzea, které je hodnoceno jako evropský unikát. Celý den byl provázen kulturním programem. Tradičně byly pro návštěvníky z Prahy vypraveny mimořádné vlaky, včetně historické parní soupravy. Pro VIP hosty byl připraven individuální program.


Slavnostní zahájení sezóny Vojenskotechnického muzea v Lešanech u Prahy 
Úterý, květen 31, 2005, 08:37 PM - Akce
Vojensko-technické muzeum patří mezi přední evropská muzea mimořádně nevšedním pojetím jednotlivých expozic. Slavnostní zahájení sezóny je tradiční akcí, které je věnována značná pozornost sdělovacích prostředků a těší se velké divácké přízni. V roce 2004 navštívilo tuto akci za velmi nepříznivého počasí cca 12.000 návštěvníků. Divákům byl nabídnut dynamický průřez vývoje vojenského dělostřelectví, který byl prezentován sérií na sebe historicky navazujících ukázek. Česká televize natočila a odvysílala z celého dne dokument. Jak v roce 2004, tak i v roce 2005 budou pro návštěvníky této akce vypravovány mimořádné vlaky, včetně historické parní soupravy. Pro VIP hosty je připraven individuální program, který končí rautem s vrcholovými představiteli Zákonodárných sborů a Armády České republiky, kteří jsou tradičně čestnými hosty této akce.

Oslavy 60. výročí ukončení válečných operací druhé světové války v Evropě - 8.5.2005 
Neděle, květen 8, 2005, 10:31 AM - Akce
Česká republika má historické právo a povinnost tyto oslavy pořádat, jelikož poslední výstřely druhé světové války v Evropě padly 12. května 1945 nedaleko obce Milína v jihozápadních Čechách. Agentura se jako spolupořadatel značnou měrou podílela na produkci 50. a 55. výročí. Návštěvnost tuzemských i zahraničních účastníků a návštěvníků se pohybovala v řádu statisíců. Oslavy 60. výročí budou s největší pravděpodobností poslední takto pojaté. Oslavy budou probíhat po celém území České republiky, kdy se centrem oslav stanou města Plzeň, Praha a Ostrava.

* Plzeň bude tradičně zaměřena na osvobození jihozápadních Čech 3. americkou armádou.
* Praha se pokusí divácky atraktivní ukázkou přiblížit některé epizody pražského povstání.
* Ostrava přiblíží osvobození města Rudou armádou v rámci Ostravské operace.

V rámci výše uvedené akce proběhne v Plzni a Praze vojenská přehlídka s vojenskohistorickou částí. V rámci kulturního programu 60. výročí je intenzivně projednávána účast amerických armádních bandů, Alexandrova armádního souboru, hudeb AČR a mnoha dalších populárních interpretů z oblasti pop, jazz a rock. Pro úplnost Vaší představy - při 55. výročí probíhal v Plzni program současně na třinácti místech města. Klatovskou třídou projížděla přehlídka vojenské a vojenskohistorické techniky více než jednu hodinu. Město navštívilo podle odhadů sdělovacích prostředků 500.000 návštěvníků. Pro jednotlivé dynamické ukázky, které budou návštěvníkům přibližovat jednotlivé epizody z osvobozování tehdejšího Československa, je připraveno přes dvěstě pásových a kolových exponátů historické vojenské techniky. V rámci oslav proběhne celá řada společenských, sportovních a kulturních akcí.

Při oslavách 50. výročí v Praze a v Plzni bylo akreditováno 17 zahraničních TV. Byla natočena a odvysílána celá řada dokumentů z průběhu celých oslav. Tisk informoval na titulních stránkách o programu a průběhu akce. Rozhlasové stanice informovaly přímými přenosy. Při produkci 60. výročí ukončení válečných operací druhé světové války využijeme zkušeností získaných produkcí minulých oslav pro efektivní a účinnou propagaci Vaší značky a noblesním spojením s tímto bezpochyby význačným výročím události, která měla zásadní vliv na utváření světa, jehož součástí je jak naše agenturní úsilí, tak i Vaše obchodní a výrobní aktivity.
Zpět Další
Country Radio