Warning: strpos() [function.strpos]: needle is not a string or an integer in /home/ci5.cz/ci5.cz/agentura/index.php on line 49
Agentura Ci5 - VELKÁ CENA AKTIVNÍ ZÁLOHY AČR O POHÁR NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR 8.ročník
VELKÁ CENA AKTIVNÍ ZÁLOHY AČR O POHÁR NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR 8.ročník  
Pátek, říjen 1, 2010, 06:37 PM


8. TANKOVÝ DEN  
Sobota, srpen 28, 2010, 10:13 PM


Převzato www.druhasvetovavalka.cz

Program 8. ročníku Tankového dne 28.08.2010.

Letošní Tankový den ve VTM v Lešanech u Týnce nad Sázavou, který se jako každoročně koná poslední prázdninovou sobotu 28. srpna, bude zasvěcen tankové technice používané na Středním východě. Nebude chybět ani soutěž pro děti o jízdu v obrněném transportéru. Muzeum se pro návštěvníky otevírá v 9,30h, komentované ukázky začínají v 10,30h.

PROGRAM 8. TANKOVÉHO DNE
9:30 Otevření muzea pro veřejnost

10:30 Slavnostní zahájení 8. tankového dne v lešanské aréně

10:40 – 12:20 Hlavní ukázky Tankového dne v aréně s tématem tankové techniky ze Středního východu
- premiéra tančíku STRV m/37 – ČKD po restaurování
- premiéra tanku Khálid z Jordánska

12:20 -12:30 Dynamická ukázka modernizovaného tanku T-72-M4 CZ

12:30-12:50 Dynamické ukázky moderní obrněné techniky z výzbroje AČR (obrněná vozidla Iveco, transportér Pandur)

13:10 – 13:30 Bojová ukázka 121. strážního praporu aktivních záloh KVV Praha

13:40 – 14:20 Přestávka

14:20 – 15:00 Bojová ukázka z druhé světové války

15:00 – 15:40 Jízdy výherců soutěží


Po celý den bude následující doprovodný program:
Soutěže s tématem tankové techniky

* Statická expozice historických táborů klubů vojenské historie
* Expozice AČR a náborového střediska Krajského vojenského velitelství Praha a 121.roty aktivních záloh
* Expozice Vojenského opravárenského podniku VOP 025 Nový Jičín
* Expozice obrněné techniky firem Steyer (Pandur) a Praha export (Iveco)

Časy jednotlivých ukázek jsou pouze orientační a mohou být průběžně změněny.

7.ročník muzejní noci -Letecké muzeum VHÚ Praha 12.června od 19.00 hodin 
Pátek, červen 4, 2010, 05:18 PM
OBRNĚNÝ DEN v Lešanech u Prahy 22.května od 10.00 hodin 
Sobota, květen 22, 2010, 10:17 AM


65.VÝROČÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO a PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ 1945 - 5.5.2010 Praha - Staroměstské náměstí 9-11,00 hodin 
Středa, květen 5, 2010, 10:59 PM
Radiožurnál - rozhovor s kapitánem Kuncem
Pokud se zeptáte mladých lidí na Pražské povstání,dostanete s největší pravděpodobností odpověď,že se tak jmenuje jedna stanice metra.Pokud se zeptáte proč se tak jmenuje, ve většině případů odpověď čekáte marně.Je snad naší národní vlastností zapomínat,nezajímat se?Jako by svoboda jedince byla danou konstantou ? Odkaz bojovníků za svobodu národa zní,,My jsme svobodu vybojovali,vy ji braňte"Za svobodu vždy bojovala elita národa a naší povinností je její oběti při každé příležitosti připomínat.Jednou z mnoha příležitostí je výše uvedené výročí.
České národní a Pražské povstání ukončily boje II.světové války v Evropě.Proto máme historickou povinnost tuto skutečnost zvýraznit.
Jen v Praze bojovalo 30 tisíc mužů a žen. 100 tisíc se účastnilo stavby 1600 barikád. Od 4.května do 9.května padlo v boji 1694 Čechů,300 vojáků Vlasovovi armády a 25.vojáků Rudé armády.
Připravované výročí,je jednou s posledních možností poděkovat dosud žijícím účastníkům druhého odboje a připomenout mladé generaci historické události,tak jak se opravdu udály ,bez skreslování a překrucování faktů.
Názor,že výše uvedené události jsou v kontextu historie sjednocené Evropy zanedbatelnou epizodou,které není třeba připomínat ,sami nechápou mnozí současní Evropané. Je pro ně někdy nepochopitelný náš vztah k vlastní národní historii,kterou nám mnozí mohou závidět.Organizátoři : Svaz bojovníků za svobodu,Československá obec legionářská,
Krajské vojenské velitelství hl.m.Praha za výkonné produkce Agentury CI-5
a podpory Magistrátu hl.m.Prahy.

V ose mezi pomníkem Jana Husa a radnicí středně velké kryté podium upravené částečně jako tribuna situované na jih.Prostor před tribunou je ozvučen.Po levé straně s pohledu na podium hudba(zřejmě Posádková hudba Praha).Po pravé straně cateringový stan.V.prostoru za hudbou 10 stojanů s velkoplošnými fotografiemi(100X180 cm.) z bojů u radnice.Před podiem 10 kolon historických vojenských ,policejních i civilních vozidel.Každá kolona čítá min.tři vozidla.Osádky vozidel tvoří příslušníci Aktivní zálohy AČR,Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska,vojensko-historických klubů,skauti atd. v historických i součastných uniformách.Čestným velitelem každé kolony účastník pražského povstání.Osádky nastoupené vedle vozidel,kromě velitele účastníka,který sedí s ohledem na věk ve vozidle.Na tribuně česní hosté a zástupci veteránských organizací a účastníků povstání.Prostor je oddělen od diváků pomocí oplocenek.

Časový průběh celé vzpomínkové akce je navržen tak,aby časově navazoval na akci u Českého rozhlasu s dostatečnou časovou rezervou pro přesun čestných hostů.

9.40 hod Nástup hudby.
9.45 hod. Nástup státní vlajky a praporů ( ČSBS,ČSOL,Zpravodajská brigáda).
9.50 hod. Shromáždění čestných hostů vlevo vchodu do radnice.
9.55 hod. Řazení delegací za věnce.
10.00 hod. Odbíjení orloje - poté trubač vojenské hudby troubí 3x signál POZOR
- Položení věnců a kytic k pamětní desce na budově radnice.
- Po ukončení kladení věnců STÁTNÍ HYMNA.
- Po odeznění státní hymny odcházejí čestní hosté na tribunu.
- Úvodní slovo s uvítáním čestných hostů moderátorem ČSBS.
- Projevy (bude upřesněno)
- Večerka - uctění památky padlým a zemřelým.
10.45 hod. Odchod státní vlajky a praporů.
- Poděkování čestným hostům a účastníkům.
- Moderátor ČSBS předá slovo ,dále moderuje Václav Žmolík.

Za komentáře se postupně za policejní asistence jednoho policejního motocyklisty v čele
každé kolony,jednotlivé kolony rozjíždí na 11 městských obvodů. Každá kolona na jí
určené městské části u předem vybraných památníků obětí povstání položí věneček,
složí poctu a zanechá jednoho muže či ženu čestné stráže na dobu jedné hodiny.
ČSBS zajistí u předem vybraných památníků účast svých členů z obvodních organizací.

11. hod. Slavnost je ukončena a čestní hosté odcházejí na krátké setkání do
cateringového stanu kde je připraveno občerstvení.
Zpět Další
Country Radio