Warning: strpos() [function.strpos]: needle is not a string or an integer in /home/ci5.cz/ci5.cz/agentura/index.php on line 31
Agentura Ci5
DEN POZEMNÍHO VOJSKA BAHNA 2007 
Sobota, červen 23, 2007, 10:13 PM - Akce


Zahájení

Náčelník Generálního štábu AČR
Generálporučík
Ing. Vlastimil Picek

DEN S 4. BRIGÁDOU RYCHLÉHO NASAZENÍ OBRANY NÁRODA - LEŠANY Vojensko-historické muzeum 
Sobota, květen 26, 2007, 01:37 PM

Náčelník Generálního štábu AČR
Generálporučík
Ing. Vlastimil Picek
MERKAVA 1 Dar Izraele ČR za pomoc při obraně
IS-3 Těžký sovětský tank asistoval u dobytí Berlína

Další fotografie v galerii

Hotel Praha Setkání dobrovolných záchranných sborů 
Sobota, březen 17, 2007, 07:37 PM
Další FOTO v odkazu Foto Album

1.SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ DOBROVOLNÝCH ZÁCHRANNÝCH SBORŮ 
Neděle, leden 21, 2007, 05:43 PM


Tremín : 17.3.2007
Místo: Hotel Praha – hlavní sál + pivnice + salonky
Kapacita: 440 míst
Čas zahájení: 19,30 hod

Pořadatelé:
11.KVV AČR
111. ROTA Aktivních záloh AČR
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Svaz záchranných brigád kynologů ČR
Horská služba ČR.
Vodní záchranná služba Českého Červeného kříže
Maltézská pomoc


Výkonná produkce: Agentura CI-5

Předpokládaná záštita:
Předseda senátu parlamentu ČR Přemysl Sobotka
Velitel sil podpory a výcviku generálmajor Ing. Jiří Halaška

Preambule:
Znovu upozornit tímto společenským setkáním na bezpečnostní význam prvku dobrovolnosti, jakožto nepostradatelné formy efektivní pomoci spoluobčanům při událostech, ve kterých je v nebezpečí život, zdraví, nebo majetek.
Znovu upozornit na společenský význam výše uvedené činnosti při vytváření bonity společnosti jak doma, tak i v Evropském rozměru.
Prostřednictvím neformálního setkání vytvořit prostor pro budoucí sofistikovanou spolupráci a v neposlední řadě poděkovat rodinným příslušníkům za pochopení časově velmi náročné služby a činnosti jejich životních partnerů.
Tyto hlavní myšlenky by měli provázet formou mluveného slova a velkoplošné projekce tuto společenskou událost, což vede k tomu neužít v názvu ples, ale společenské setkání, i když hudba a tanec se stane jistě významnou součástí programu.

Moderátor: Josef Mladý

Hudební skupiny:
Big Band AČR, Cimbálová skupina Ondráš AČR
The Hottentot Orchestra, Viktor Sodoma MEFISTO


VELKÁ CENA AKTIVNÍCH ZÁLOH AČR O POHÁR NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR 
Neděle, září 24, 2006, 04:41 PM - Akce
Aktivní zálohy AČR se začali formovat v roce 1998, jako experimentální projekt Generálního štábu AČR a občanských sdružení ,jež měli jako součást své činnosti brannou přípravu a branné sporty. Celý projekt byl vytvářen se snahou o úplnou profesionalizaci armády a vytvoření dobře fungujících a vycvičených jednotek na bázi dobrovolnosti, jakožto záložních organických útvarů AČR.
Jednotky aktivních záloh jsou formovány z řad občanů, kteří jsou ochotni nad rámec svých občanských povinností věnovat svůj čas výcviku a službě AČR a v případě ohrožení především pomáhat občanům při mimořádných událostech. Chránit životy, zdraví, majetek a demokratické ústavní hodnoty v pevné součinnosti s AČR ,jejíž jsou nedílnou součástí. Obdobné rezervní jednotky jsou zobrazeny v různých organizačních podobách i v armádách našich spojenců. V rámci NATO se každoročně pořádá celá řada soutěží a společných cvičení takto vytvořených jednotek rezervistů.
V roce 2004 byli přizvány i Aktivní zálohy AČR k účasti na soutěžích. Jejich vstup byl více než úspěšný. Soutěžní družstva se umístila na předních oceněných místech v pořadí, při účasti veškerých družstev spojenců. 4. ročník Velké ceny probíhal s účastí zahraničních spojenců.
Soutěžní disciplíny:
a) střelba z pistole
b) střelba ze samopalu vzor 58
c) střelba ze samopalu vzor 61
Součástí velké ceny byl na závěr soutěže společenský večer, za účasti zástupců AČR, vojenských přidělenců, tisku a účastníků , jehož náplní byl raut spojený s vyhlášením vítězů, udílením cen a kulturním programem.Zpět Další
Country Radio