Warning: strpos() [function.strpos]: needle is not a string or an integer in /home/ci5.cz/ci5.cz/agentura/index.php on line 31
Agentura Ci5
ZAHÁJENÍ SEZÓNY v muzeu VHÚ Praha v Lešanech 
Sobota, květen 23, 2015, 01:47 PM


Více FOTO70. VÝROČÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO A PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ 5.5.2015 Staroměstské náměstí 
Sobota, květen 2, 2015, 04:17 PM
Další FOTO

Pietní akt Střešovice - další FOTOPozvánka pdf
70. VÝROČÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO A PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ
JAKO AKT UKONČENÍ VÁLEČNÝCH OPERACÍ
II. SVĚTOVÉ VÁLKY V EVROPĚ

Záštitu nad vzpomínkovou akcí převzali
ministr obrany ČR Martin Stropnický
a radní hl. m. Prahy pro kulturu Jan Wolf.

Preambule:
Pokud se zeptáte mladých lidí na Pražské povstání, dostanete s největší pravděpodobností odpověď, že se tak jmenuje jedna stanice metra. Pokud se zeptáte, proč se tak jmenuje, ve většině případů odpověď čekáte marně. Je snad naší národní vlastností zapomínat, nezajímat se? Jako by svoboda jedince byla danou konstantou.
Odkaz bojovníků za svobodu národa zní: „My jsme svobodu vybojovali, vy ji braňte“. Za svobodu vždy bojovala elita národa a je naší povinností, její oběti při každé příležitosti připomínat. Jednou z mnoha příležitostí je výše uvedené výročí.
České národní a Pražské povstání ukončily boje II. Světové války v Evropě. Proto máme historickou povinnost tuto skutečnost zvýraznit. Jen v Praze bojovalo 30 tisíc mužů a žen. 100 tisíc se účastnilo stavby 1600 barikád. Od 4. do 9. května padlo v boji 1694 Čechů, 300 vojáků Vlasovovi armády a 25 vojáků Rudé armády.
Připravované výročí je jednou z posledních možností poděkovat dosud žijícím účastníkům druhého odboje a připomenout mladé generaci historické události tak, jak se opravdu udály, bez zkreslování a překrucování faktů.
Názor, že výše uvedené události jsou v kontextu historie sjednocené Evropy zanedbatelnou epizodou, které není třeba připomínat, sami nechápou mnozí současní Evropané. Je pro ně někdy nepochopitelný náš vztah k vlastní národní historii, kterou nám mnozí můžou závidět. Je třeba připomenout 70 let staré události, jelikož jejich některé důsledky měly zásadní vliv na život několika generací a promítají se stále do součastného Evropského a světového dění.

úterý, 5. května 2015
Staroměstské náměstí
9:20 až 24:00 hod

Organizátoři:
Československá obec legionářská
Svaz bojovníků za svobodu
Vojenský historický ústav Praha
Muzeum na demarkační linii Rokycany
Krajské vojenské velitelství hlavního města Prahy
Český rozhlas
výkonná produkce Agentura CI-5
za spolupořadatelství a laskavé podpory Magistrátu hlavního města Prahy

Dispozice:
V ose mezi pomníkem Jana Husa a radnicí středně velké kryté podium upravené částečně jako tribuna situované na jih. Prostor před tribunou je ozvučen. Po pravé straně cateringový stan. V prostoru za tribunou 10 stojanů s velkoplošnými fotografiemi z bojů u radnice. Před podiem 10 dvojic historických vojenských, policejních a civilních vozidel.
Památce účastníků Českého národního a Pražského povstání:

1. dvojice – historická civilní vozidla (cílem bude pomníček jednoho z prvních padlých Pražanů z 5. května 1945 na mostě Barikádníků Praha 7 – věnováno všem Pražanům, kteří bojovali o své město)

2. dvojice – historická civilní vozidla (cílem bude památník k účasti povstalců z řad Československého Sokola-Tyršův dům)

3. dvojice – historická vozidla ČS. četnictva a policie (cílem bude památník povstalců z řad četnictva a policie-Muzeum policie)

4. dvojice – historická služební vozidla ČS. státní dráhy (cílem památník železničářů-nádraží Praha Vršovice)

5. dvojice – historická vozidla Elektrického podniku města Prahy odvezou čtveřici tramvajáků v historických uniformách na nám. Curienových, kde přestoupí do historické tramvaje (cílem pomník k povstalecké účasti pražských tramvajáků – vozovna Střešovice)

6. dvojice – historická vozidla předmnichovské ČS armády (cílem bude pomníček k povstalecké účasti důstojníků a praporčíků ČS armády u kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově)

Určeno památce výročí ukončení válečných operací II. Světové války v Evropě:

7. dvojice – historická vojenská vozidla ČS 1. obrněné brigády (cílem bude pomníček příslušníků západního zahraničního vojenského odboje nám Svobody)

8. dvojice – historická vojenská vozidla Svobodovy armády (cílem bude pomníček příslušníků východního zahraničního vojenského odboje nám. Svobody)

9. dvojice – historická vojenská vozidla US Army (cílem bude pomník amerického pilota Roberta B. Holmese, okraj Divoké Šárky)

10. dvojice – historická vojenská vozidla Rudé armády (cílem bude pamětní deska padlému rudoarmějci Gončarenkovi-Klárov)

Osádky vozidel tvoří příslušníci Aktivních záloh AČR, sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, vojensko historických klubů, skauti atd. v historických i současných uniformách. Čestným velitelem každé dvojice vozidel je válečný veterán, nebo účastník pražského povstání. Osádky nastoupené vedle vozidel, kromě velitele účastníka, který sedí s ohledem na věk ve vozidle. Na tribuně čestní hosté a zástupci veteránských organizací a účastníci povstání. Prostor je oddělen od diváků pomocí oplocenek.

Časový průběh:
Časový průběh celé vzpomínkové akce je navržen tak, aby časově navazoval na akci u Českého rozhlasu s dostatečnou časovou rezervou pro přesun čestných hostů.

9:40 hod Nástup hudby
9:45 hod Nástup státní vlajky a praporů (ČSBS, ČSOL, Zpravodajská brigáda, Sokol)
9:50 hod Shromáždění čestných hostů vlevo vchodu do radnice
9:55 hod Řazení delegace za věnce
10:00 hod Odbíjení orloje – poté trubač vojenské hudby troubí 3x POZOR
Po ukončení kladení věnců STÁTNÍ HYMNA
Úvodní slovo s uvítáním čestných hostů moderátorem
Projevy (bude upřesněno)
VEČERKA – uctění památky padlých a zemřelých
10:45 hod Odchod státní vlajky a praporů
Poděkování čestným hostům a účastníkům

Čestní hosté se přemístí k budově Českého rozhlasu, kde v 12:30 hod proběhne pietní akt s odhalením nové pamětní desky účastníkům bojů o Československý rozhlas.

16:45 hod Čestní hosté a účastníci povstaleckých bojů, účastníci 2 odboje zaujmou místo na tribuně, před kterou stojí deset dvojic historických vojenských a civilních vozidel a moto-hlídky Městské policie Praha

16:55 hod Uvítání čestných hostů moderátorem

17:00 hod Projevy

17:30 hod Po komentáři, který připraví historici Vojenského historického ústavu Praha, se postupně za policejní asistence jedné policejní moto-hlídky v čele každé dvojice vozidel, se jednotlivé dvojice vozidel rozjíždí k předem určeným pomníkům. Každá osádka vozidel u předem vybraných památníků obětí povstání položí věnec nebo věneček, složí poctu a zanechá jednoho muže či ženu čestné stráže po dobu jedné hodiny.

18:10 hod Tato část akce je na Staroměstském náměstí je ukončena a čestní hosté odcházejí na krátké setkání do cateringového stanu.

Následuje technická přestávka pro úpravu tribuny na podium a odstranění oplocenek.

20:00 hod Moderátor uvede koncert Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma s repertoárem k prezentovanému výročí.

21:15 hod První blok multimediální projekce (videomapping) s použitím dobových zvukových a filmových záběrů z posledních dnů II. Světové války (budou použity nejmodernější laserové a světelné technologie)

Tato projekce se bude opakovat každých následujících 15 minut.

22.45 hod Poslední projekce

23:00 hod Ukončení akce závěrečným slovem moderátora.

Plán akcí na rok 2015 
Úterý, říjen 14, 2014, 05:15 PM

Katalog 201512. ročník střelecké soutěže záložních sborů NATO o pohár náčelníka Generálního štábu AČR 
Pondělí, září 29, 2014, 02:13 PM

FOTO

12.Tankový den - 30.8.2014 VHÚ Praha Vojenské technické muzeum Lešany 
Sobota, srpen 2, 2014, 09:54 AMPlakát pdf


Zpět Další
Country Radio