Warning: strpos() [function.strpos]: needle is not a string or an integer in /home/ci5.cz/ci5.cz/agentura/index.php on line 31
Agentura Ci5
7.ročník muzejní noci -Letecké muzeum VHÚ Praha 12.června od 19.00 hodin 
Pátek, červen 4, 2010, 05:18 PM
OBRNĚNÝ DEN v Lešanech u Prahy 22.května od 10.00 hodin 
Sobota, květen 22, 2010, 10:17 AM


65.VÝROČÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO a PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ 1945 - 5.5.2010 Praha - Staroměstské náměstí 9-11,00 hodin 
Středa, květen 5, 2010, 10:59 PM
Radiožurnál - rozhovor s kapitánem Kuncem
Pokud se zeptáte mladých lidí na Pražské povstání,dostanete s největší pravděpodobností odpověď,že se tak jmenuje jedna stanice metra.Pokud se zeptáte proč se tak jmenuje, ve většině případů odpověď čekáte marně.Je snad naší národní vlastností zapomínat,nezajímat se?Jako by svoboda jedince byla danou konstantou ? Odkaz bojovníků za svobodu národa zní,,My jsme svobodu vybojovali,vy ji braňte"Za svobodu vždy bojovala elita národa a naší povinností je její oběti při každé příležitosti připomínat.Jednou z mnoha příležitostí je výše uvedené výročí.
České národní a Pražské povstání ukončily boje II.světové války v Evropě.Proto máme historickou povinnost tuto skutečnost zvýraznit.
Jen v Praze bojovalo 30 tisíc mužů a žen. 100 tisíc se účastnilo stavby 1600 barikád. Od 4.května do 9.května padlo v boji 1694 Čechů,300 vojáků Vlasovovi armády a 25.vojáků Rudé armády.
Připravované výročí,je jednou s posledních možností poděkovat dosud žijícím účastníkům druhého odboje a připomenout mladé generaci historické události,tak jak se opravdu udály ,bez skreslování a překrucování faktů.
Názor,že výše uvedené události jsou v kontextu historie sjednocené Evropy zanedbatelnou epizodou,které není třeba připomínat ,sami nechápou mnozí současní Evropané. Je pro ně někdy nepochopitelný náš vztah k vlastní národní historii,kterou nám mnozí mohou závidět.Organizátoři : Svaz bojovníků za svobodu,Československá obec legionářská,
Krajské vojenské velitelství hl.m.Praha za výkonné produkce Agentury CI-5
a podpory Magistrátu hl.m.Prahy.

V ose mezi pomníkem Jana Husa a radnicí středně velké kryté podium upravené částečně jako tribuna situované na jih.Prostor před tribunou je ozvučen.Po levé straně s pohledu na podium hudba(zřejmě Posádková hudba Praha).Po pravé straně cateringový stan.V.prostoru za hudbou 10 stojanů s velkoplošnými fotografiemi(100X180 cm.) z bojů u radnice.Před podiem 10 kolon historických vojenských ,policejních i civilních vozidel.Každá kolona čítá min.tři vozidla.Osádky vozidel tvoří příslušníci Aktivní zálohy AČR,Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska,vojensko-historických klubů,skauti atd. v historických i součastných uniformách.Čestným velitelem každé kolony účastník pražského povstání.Osádky nastoupené vedle vozidel,kromě velitele účastníka,který sedí s ohledem na věk ve vozidle.Na tribuně česní hosté a zástupci veteránských organizací a účastníků povstání.Prostor je oddělen od diváků pomocí oplocenek.

Časový průběh celé vzpomínkové akce je navržen tak,aby časově navazoval na akci u Českého rozhlasu s dostatečnou časovou rezervou pro přesun čestných hostů.

9.40 hod Nástup hudby.
9.45 hod. Nástup státní vlajky a praporů ( ČSBS,ČSOL,Zpravodajská brigáda).
9.50 hod. Shromáždění čestných hostů vlevo vchodu do radnice.
9.55 hod. Řazení delegací za věnce.
10.00 hod. Odbíjení orloje - poté trubač vojenské hudby troubí 3x signál POZOR
- Položení věnců a kytic k pamětní desce na budově radnice.
- Po ukončení kladení věnců STÁTNÍ HYMNA.
- Po odeznění státní hymny odcházejí čestní hosté na tribunu.
- Úvodní slovo s uvítáním čestných hostů moderátorem ČSBS.
- Projevy (bude upřesněno)
- Večerka - uctění památky padlým a zemřelým.
10.45 hod. Odchod státní vlajky a praporů.
- Poděkování čestným hostům a účastníkům.
- Moderátor ČSBS předá slovo ,dále moderuje Václav Žmolík.

Za komentáře se postupně za policejní asistence jednoho policejního motocyklisty v čele
každé kolony,jednotlivé kolony rozjíždí na 11 městských obvodů. Každá kolona na jí
určené městské části u předem vybraných památníků obětí povstání položí věneček,
složí poctu a zanechá jednoho muže či ženu čestné stráže na dobu jedné hodiny.
ČSBS zajistí u předem vybraných památníků účast svých členů z obvodních organizací.

11. hod. Slavnost je ukončena a čestní hosté odcházejí na krátké setkání do
cateringového stanu kde je připraveno občerstvení.4.Společenské setkání dobrovolných záchranných sborů ČR v hotelu Praha - 26.3.2010 

7.ročník střelecké soutěže o pohár náčelníka GŠ AČR - Strašice- Bahna- 19.9.2009 
Pátek, říjen 2, 2009, 07:46 AM
Vysledky
Zpět Další
Country Radio