Warning: strpos() [function.strpos]: needle is not a string or an integer in /home/ci5.cz/ci5.cz/agentura/index.php on line 31
Agentura Ci5
DEN SPOJOVACÍHO VOJSKA V LEŠANECH neděle 30.září 2007 
Neděle, září 30, 2007, 10:01 AM - Akce


Děti při soutěžních otázkách

Z nově otevřené expozice

Další obrázky viz foto album

110 let pod parou 22.září 2007 
Sobota, září 22, 2007, 09:32 AM - Akce


Plakát barevný se stručnými informacemi
http://ci5.cz/prilohy/files/110_let_barva_A2.jpg

Plakát černobílý s podrobnými informacemi
http://ci5.cz/prilohy/files/110_let_bw_A2.jpg


V sobotu 22.9.2007 uplyne na den přesně 110 let od chvíle, kdy se poprvé vydal vlak na svoji pouť údolím bojovského potoka pod úpatím Brd z Prahy do Dobříše. Při této příležitosti připravily ČD a.s. ve spolupráci s produkční agenturou CI-5 a dalšími partnery důstojné oslavy připojení regionu dobříšska na železniční síť. Osobní záštitu nad výše uvedenou oslavou převzal Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld.
Trať z Modřan do Měchenic a Dobříše byla zprovozněna 22.9.1897. Její stavební délka činila 39,6 km. Stavba byla zahájena v listopadu 1895 podnikateli staveb panem Osvaldem Životským a panem J.Hrabětem. Dopravní zázemí Dobříše bylo pro tehdejší železnici velmi významné. Tehdejší panství knížete Josefa z Colloredo-Mannsfeldu zaujímalo téměř 25 000 ha a bylo na něm čtrnáct zemědělských dvorů. Rozloha panských a selských lesů zajišťovala železnici trvalou přepravu dřeva. Po vybudování železnice doznalo Dobříšsko značného hospodářského, politického a kulturního rozvoje.
Trať si získala průběhem svých dějin přezdívku Expres Praha – Dobříš , důvodem byla skutečnost, že po společném úseku tratí Vrané – Praha několikrát projela rychlíková souprava Vindobona , když hlavní trať Čerčany – Praha byla technicky nesjízdná.Paříž – Červany se nerýmovalo proto Expres Paříž – Dobříš.
Nejslavnější období prožila tato známá trať zvaná Expres Praha – Paříž – Dobříš po vzniku první samostatné Československé republiky ve 20-tých a 30-tých letech 20. století. Podobně jako na sousedním Posázavském Pacifiku vyráželo i pod Brdy za dobrodružstvím takové množství cestujících, že až 12-ti vozové soupravy dřevěných vozů 3. třídy vlaků jezdících v přepravní špičce jeden za druhým nestačily. Někteří z trempů odmítali cestovat v přeplněných vozech a cestovali na střechách a náraznících železničních vozů. V prudkém stoupání v údolí bojovského potoka zase byl čas z těžkého dlouhého vlaku vystoupit a projít se lesem, případně trempové s humorem strojvedoucímu pomáhali a vlak i tlačili. Po roce 1948 historie tratě z části koresponduje se snahou pražanů utéci z tehdejší budovatelské šedi do romantického okolí tratě. Dnes trať ČD č. 210 zajišťuje kromě základní dopravní obslužnosti regionu i dopravu cestujících za sportem a oddechem.


22.září 2007 vyjede v 9.58 hod z nádraží Praha Braník historický parní vlak. V čele soupravy historických vozů 3. třídy pojede parní lokomotiva 434.2186 vyrobená v roce 1917. Ve slavnostním vlaku bude dále zařazen salonní vůz prezidenta T.G.Masaryka, vůz 1. třídy, služební vůz pro přepravu kol a kočárků a vůz bufetový, kde bude možno kromě občerstvení zakoupit mnoho upomínkových předmětů vydaných u příležitosti oslav 110 let této tratě.
V železničních stanicích Měchenice, Mníšek pod Brdy, Dobříš a Vrané nad Vltavou je připraven bohatý kulturní program, dramaturgicky spojený s historií tratě.
Stanice Měchenice ( od 10.40 do 11.50 hod.) svým programem připomene doby, kdy okolí Měchenic bylo pro pražany romantickou pustinou s možností dobrodružných trampských a vodáckých výprav. Vltava se rázem změnila v mysli „ mořských vlků“ v širý oceán a tehdejší trapeři vnímali podbrdské pahorky jako úpatí kanadských velehor, což přiblíží v textech trampských a vodáckých písní trampsko-vodácká skupina Eldorádo a vůni páry , uhlí a klapot kol skupina Vlak na Dobříš. Živé obrazy s trampských dějin bude dávat divadélko Řešeto.
Význačnou stanici Dobříš bude v době od 12.50 do 14.10 hod. reprezentovat historická výstava vývoje a současnosti drážní a železniční dopravy spojená s příjezdem význačných historických hostů a lehkým hudebním podkresem.
V Mníšku pod Brdy bude zastávka parního vlaku v době od 14.40 do 15.40 hod vyplněna připomenutím absurdity až nesmyslně budovatelské doby, jež přiměla český národ k vytvoření malých individuálních světů, jakožto úniků z budovatelské šedi. Forma této výpovědi bude humorná nadsázka.
Setkáte se s říznou budovatelskou dechovkou, ale i s rokenrolem .
Na nádraží ve Vraném nad Vltavou bude program v době od 16.20 do 17.30 hod. věnován 100.výročí skautingu a výročí českého nestora tohoto hnutí Jaroslava Foglara.
Do Prahy Braníka se parní vlak navrátí v 17.50 hod.
Předprodej zpátečních jízdenek a místenek je možný na nádraží Praha Braník (denně od 7 do 18 hodin). V ceně jízdenky je zahrnut i program ve vyjmenovaných stanicích. Děti do 6 let se vezou zdarma bez nároku na místo k sezení. Děti od 6 do 15 let mají 50 % slevu . Podrobnější informace Vám poskytnou v žst. Praha Braník na tel. 224 628 853.
E-mail: pavlik@epos.cd.cz . www: parnijizdy.ic.cz
Za ČD a.s. srdečně zve dozorčí provozu žst. Praha Braník Petr Pavlík.
Za agenturu CI-5 Jiří Kunc Brabánek.

Orientační jízdní řád slavnostního parního vlaku v sobotu 22.září 2007

příjezd odjezd Stanice příjezd odjezd
9.58 Praha Braník 17.50
10.16 10.17 Praha Zbraslav 17.39 17.40
10.27 10.29 Vrané nad Vlt. 16.22 17.30
10.40 11.50 Měchenice 16.10 16.12
12.05 12.07 Čísovice 15.50 15.52
12.15 12.17 Mníšek p/ Brdy 14.40 15.40
12.47 Dobříš 14.10

Tarifní podmínky
cena specifikace

300,- Zpáteční jízdenka Praha – Dobříš a zpět
20,- Místenka (pouze v předprodeji v žst. Praha Braník)
50% Sleva pro děti od 6 do 15 let
Zdarma Děti do 6 let bez nároku na místo k sezení

Předprodej jízdenek též v klubu CI-5
Dia Stop Den 25.8.2007 
Sobota, srpen 25, 2007, 11:43 AM - Akce

CIHELNA - KRÁLÍKY DEN SIL PODPORY A VÝCVIKU AČR 18.8.2007 
Sobota, srpen 18, 2007, 08:28 PM - AkceDEN POZEMNÍHO VOJSKA BAHNA 2007 
Sobota, červen 23, 2007, 10:13 PM - Akce


Zahájení

Náčelník Generálního štábu AČR
Generálporučík
Ing. Vlastimil Picek


Další
Country Radio