Warning: strpos() [function.strpos]: needle is not a string or an integer in /home/ci5.cz/ci5.cz/agentura/index.php on line 31
Agentura Ci5 - 1.SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ DOBROVOLNÝCH ZÁCHRANNÝCH SBORŮ
1.SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ DOBROVOLNÝCH ZÁCHRANNÝCH SBORŮ 
Neděle, leden 21, 2007, 05:43 PM


Tremín : 17.3.2007
Místo: Hotel Praha – hlavní sál + pivnice + salonky
Kapacita: 440 míst
Čas zahájení: 19,30 hod

Pořadatelé:
11.KVV AČR
111. ROTA Aktivních záloh AČR
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Svaz záchranných brigád kynologů ČR
Horská služba ČR.
Vodní záchranná služba Českého Červeného kříže
Maltézská pomoc


Výkonná produkce: Agentura CI-5

Předpokládaná záštita:
Předseda senátu parlamentu ČR Přemysl Sobotka
Velitel sil podpory a výcviku generálmajor Ing. Jiří Halaška

Preambule:
Znovu upozornit tímto společenským setkáním na bezpečnostní význam prvku dobrovolnosti, jakožto nepostradatelné formy efektivní pomoci spoluobčanům při událostech, ve kterých je v nebezpečí život, zdraví, nebo majetek.
Znovu upozornit na společenský význam výše uvedené činnosti při vytváření bonity společnosti jak doma, tak i v Evropském rozměru.
Prostřednictvím neformálního setkání vytvořit prostor pro budoucí sofistikovanou spolupráci a v neposlední řadě poděkovat rodinným příslušníkům za pochopení časově velmi náročné služby a činnosti jejich životních partnerů.
Tyto hlavní myšlenky by měli provázet formou mluveného slova a velkoplošné projekce tuto společenskou událost, což vede k tomu neužít v názvu ples, ale společenské setkání, i když hudba a tanec se stane jistě významnou součástí programu.

Moderátor: Josef Mladý

Hudební skupiny:
Big Band AČR, Cimbálová skupina Ondráš AČR
The Hottentot Orchestra, Viktor Sodoma MEFISTO


VELKÁ CENA AKTIVNÍCH ZÁLOH AČR O POHÁR NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR 
Neděle, září 24, 2006, 04:41 PM - Akce
Aktivní zálohy AČR se začali formovat v roce 1998, jako experimentální projekt Generálního štábu AČR a občanských sdružení ,jež měli jako součást své činnosti brannou přípravu a branné sporty. Celý projekt byl vytvářen se snahou o úplnou profesionalizaci armády a vytvoření dobře fungujících a vycvičených jednotek na bázi dobrovolnosti, jakožto záložních organických útvarů AČR.
Jednotky aktivních záloh jsou formovány z řad občanů, kteří jsou ochotni nad rámec svých občanských povinností věnovat svůj čas výcviku a službě AČR a v případě ohrožení především pomáhat občanům při mimořádných událostech. Chránit životy, zdraví, majetek a demokratické ústavní hodnoty v pevné součinnosti s AČR ,jejíž jsou nedílnou součástí. Obdobné rezervní jednotky jsou zobrazeny v různých organizačních podobách i v armádách našich spojenců. V rámci NATO se každoročně pořádá celá řada soutěží a společných cvičení takto vytvořených jednotek rezervistů.
V roce 2004 byli přizvány i Aktivní zálohy AČR k účasti na soutěžích. Jejich vstup byl více než úspěšný. Soutěžní družstva se umístila na předních oceněných místech v pořadí, při účasti veškerých družstev spojenců. 4. ročník Velké ceny probíhal s účastí zahraničních spojenců.
Soutěžní disciplíny:
a) střelba z pistole
b) střelba ze samopalu vzor 58
c) střelba ze samopalu vzor 61
Součástí velké ceny byl na závěr soutěže společenský večer, za účasti zástupců AČR, vojenských přidělenců, tisku a účastníků , jehož náplní byl raut spojený s vyhlášením vítězů, udílením cen a kulturním programem.


DEN NATO Letiště Ostrava -Mošnov 
Sobota, září 16, 2006, 04:33 PM - Akce
Den NATO v Ostravě je svou koncepcí ojedinělou akcí v celé střední Evropě zaměřenou na širokospektrální prezentaci NATO, armády a dalších bezpečnostních složek pro odbornou i širokou veřejnost. Den NATO je nekomerční akce, kde organizátoři nevybírají vstupné. Program je koncipován tak, aby si návštěvníci udělali co nejkompletnější představu o možnostech České republiky a našich spojenců na poli zajišťování bezpečnosti. Na jednom místě je tak možné vidět prezentace od elitních zásahových jednotek Celní správy, Vězeňské služby, Policie České republiky, přes výzbroj letectva, pozemních sil, až po špičkové vybavení záchranářů a speciálních jednotek určených k boji se zbraněmi hromadného ničení. Koncepčně se DEN NATO v Ostravě skládá ze :
- statických ukázek letecké, těžké a speciální techniky,
- statických ukázek speciální výzbroje a výstroje,
- dynamických ukázek bojových umění,
- dynamických ukázek výcviku speciálních protiteroristických jednotek,
- dynamických ukázek výcviku elitních záchranářů,
- dynamických ukázek těžké vojenské techniky,
- leteckých ukázek.

Hlavní účastníci Dne NATO v Ostravě
- Česká republika
- Generální ředitelství cel
- Hasičský záchranný sbor
- Policie České republiky
- Pozemní síly Armády České republiky
- Síly podpory a výcviku Armády České republiky
- Specializované síly Armády České republiky
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- Vězeňská služba
- Vzdušné síly Armády České republiky
Organizátoři jednají s dalšími zahraničními účastníky.
Den NATO navštívilo 55 tisíc návštěvníků.TANKOVÝ DEN AČR 2006 
Sobota, srpen 26, 2006, 06:12 PM - Akce
Tankový den AČR byl sofistikovaně umístěn do posledního prázdninového víkendu a tím se stal pro návštěvníky rodinnou záležitostí, což zásadně ovlivnilo návštěvnost akce, která se pohybuje na hraně možností samotného prostoru.
Tankový den se konal na nově vybudované tankové aréně vojensko-technického muzea Historického ústavu AČR v Lešanech u Prahy. Program Tankového dne byl sestaven z jednotlivých dynamických ukázek, které mapují vývoj tankové techniky od počátku minulého století až do současnosti. Dále měli návštěvníci možnost projít expozice muzea, které je hodnoceno jako evropský unikát. Celý den byl provázen kulturním programem.
Tradičně byly pro návštěvníky z Prahy vypraveny mimořádné vlaky, včetně historické parní soupravy. Pro VIP hosty byl připraven individuální program, VIP parkoviště a VIP prostor pro sledování programu.
I. RODINNÁ PÁRTY Hrad Kost 
Sobota, srpen 19, 2006, 03:52 PM - Akce
19.srpna 2006 proběhl v prostorách gotického hradu Kost první ročník Rodinné party, Záměrem této akce bylo zábavnou a atraktivní formou přiblížit veřejnosti i tak choulostivé téma jako je obezita a diabetes a nenásilnou formou veřejnost informovat o možnostech úspěšného soupeření s tímto nebezpečným fenoménem.
První nádvoří a přilehlé interiéry byly věnovány zdravému životnímu stylu a všemu co s ním souvisí. Od zdravé výživy, přes pohybové aktivity, kosmetické a potravinové doplňky, literaturu i odborné poradny.
Druhé nádvoří a přilehlé interiéry byly věnovány následkům, pokud se zásadně tento zdravý životní styl života porušuje. Diabetes, obezita atd. Součástí tohoto prostoru byly odborné poradny. Návštěvníci si mohli změřit krevní tlak, glykémii, cholesterol. Měli možnost bezplatné výměny starších typů glukoměrů za nové.
Celá výše uvedená akce proběhla s pestrým programem na dvou podiích, kde se střídali dixielandové skupiny jako Steambot Stompers aj. , divadélko pro děti,s ukázkami historického šermu a presentací jednotlivých vystavovatelů a prodejců, které provázel vtipným slovem Pepa Mladý a Josef Náhlovský.
Akce byla produkována v koprodukci se Svazem diabetiků ČR, Maltézskou pomocí, STOB obezitě a Koalicí pro zdraví, za mediální podpory Českého rozhlasu a České televize.

II. ročník se bude konat na zámku v Mníšku pod Brdy a to ze zkušenosti z I. Ročníku který organizátory zaskočil přízní účastníků.Chyběla parkovací místa pro autobusy a interiéry hradu byly zcela zahlceny návštěvníky. Proto byl vybrán zámek v Mníšku pod Brdy, kde předzámčí umožňuje dobré parkovací možnosti a interiéry a exteriéry zámku dostatečný prostor pro diskrétní poradny, vystavovatele, prodejce a doplňkové programy

Zpět Další
Country Radio